Item where department "Magyar Nyelvészeti Tanszék" and date of item 2009

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 50.

Balog, Csilla (2009) Nyelvművelés-tudomány vagy áltudomány. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Patrícia (2009) A pragmatikai kompetencia fejlődésének vizsgálata iskolásoknál. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyai, Tímea Katalin (2009) A kompetenciaalapú oktatás tankönyveinek feladatai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Beier, Ágnes Diána (2009) Nyelvfejlődési vizsgálat hat- és hétévesek körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berczi, Gergő (2009) A mentális lexikon és a szóasszociáció. A 13-18 évesek aktiválási stratégiái a keresztrejtvények gyakori kifejezései alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berta, Julianna (2009) A roma tanulók írásbeli szövegalkotási képességének mérése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bozsaky, Boglárka (2009) Nemes Nagy Ágnes hasonlatainak rendszerezése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bércesi, Katalin (2009) Szövegértés - vizsgálat 8. osztályosok körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bóka, Attila (2009) A hangszimbolika jelenléte Babits Mihály és Parti Nagy Lajos költői műveiben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csonka, Veronika (2009) Az andalúziai spanyol nyelvjárás mássalhangzói és magánhangzói. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csák, Emese (2009) Nyelvészet vagy történelem? Gondolatok a rovásírásról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Danka, Balázs (2009) A magyar -nak/-nek ragos birtokos szerkezet történetéhez. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Dominika Éva (2009) Helyesírás-vizsgálat a két nem tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyergyai, Mariann (2009) Angol eredetű lexémák kontrasztív vizsgálata a magyar és a német nyelvben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

György, Ádám (2009) Magyar mondattani vizsgálatok ALE keretben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gál, Adrienn (2009) A BMX-es szleng vizsgálata a magyar nyelvészetben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdú, Bernadett (2009) „Senkit sem hagy(nak) hidegen" - Nyelvi játékok a reklámszövegekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hatvani, Flóra (2009) A numerus absolutus nyomai az erza-mordvin nyelvben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Ildikó (2009) Vízcsepp - a hagyomány hangja a jelenkorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Tekla (2009) Szófolyamatosság és verbális munkamemória - Magyar-német kontrasztív vizsgálat. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Józsa, Csenge (2009) A magyar diplomáciai szakszókincsben megfigyelhető angol nyelvi interferencia vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kendrella, Kata (2009) Vizsgálatok a gyermeknyelvben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Renáta Mária (2009) „Nagy erő a tiszta szó". Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Krómer, Anna (2009) „Egyértelmű-e, ha többértelmű?" Két- és többértelmű szavak szófaji besorolásának kérdőíves vizsgálata egy fővárosi gimnázium tanulóinak körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lengyel, Ágnes (2009) Az SMS-nyelv. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Menyhárt, Fruzsina (2009) Bródy Sándor Rembrandt-ciklusa. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Zsuzsanna (2009) A forduló (beszédlépés) kiterjesztésének grammatikája a magyarban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Oltványi, Bernadett (2009) Kvantitatív stilisztika: Reménytelenül? József Attila versének stilisztikai elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Orosz, Kinga Katalin (2009) A nonverbális kommunikáció nemzetköziesedése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pallagi, Csilla (2009) A szövegértési képesség mérése magyarázó típusú szövegekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Renáta (2009) Mellébeszélések nyelvi megoldásai a verbális konfliktusban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pethő, Szilvia (2009) A nonverbális politikai kommunikáció nemzetköziesedése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pető, Orsolya Noémi (2009) A szleng a televízióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pénzes, Anita (2009) Az internetes interakciók és a hagyományos párbeszéd viszonya. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Samu, Judit (2009) Meggyőzés és manipuláció a televíziós reklámokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Soós, Enikő Gyöngyi (2009) A beágyazódás néhány tisztázatlan momentuma. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Martina Katalin (2009) Nádas Péter Egy családregény vége című művének orosz nyelvű műfordításáról. Reáliaközpontú fordításelemzés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szarvas, Alexandra (2009) Óvodás korú gyermekek irányított spontán beszédének vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szállási, Rita (2009) Cholnoky Viktor publicisztikájának és szépirodalmi műveinek viszonya. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Széll, Judit Anna (2009) Alakzatok a nyelvi humor szolgálatában - a Rapülők együttes dalszövegeinek stilisztikai elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szőke, Anett (2009) Szentetornya nyelvjárásának vizsgálata az 1950-es évektől napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sípos, Bettina (2009) Stilisztikai elemzések Varró Dániel változatok egy gyerekdalra ciklusáról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Terjék, Petra (2009) A chatkommunikáció sajátosságai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tompa, Mihály (2009) A Petőfi-Arany-Tompa "Bermuda-háromszög". Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Eszter (2009) Nyelvi jelenségek egy új kommunikációs létformában, a virtuális írásbeliségben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Nikoletta (2009) Mondat utáni mondás kisgyermekkorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Uracs, Miklós (2009) Villon és a frazeológia: Francois Villon Ballade des proverbes című verse 36 közmondásának vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Nelli (2009) Gondolkodási műveletek a kompetenciaalapú oktatás szövegértés-szövegalkotás tankönyveiben (9-10. osztály). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Viktória (2009) Szabadultak szlengje. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vida , Melinda (2009) A Posoni kert és a Herbárium növényneveinek összehasonlító elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. február 27. 11:57:29 CET.