Item where department "Magyar Nyelvészeti Tanszék" and date of item 2006

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 40.

Babos, Júlia (2006) A moldvai csángók és a nyelvi jogok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Márta (2006) Kódváltás, kódkeverés az idegen nyelvi órákon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálintné Hochsteiger, Dóra (2006) Szemantikai struktúrák vizsgálata a normáls és részképességzavaros gyermekek körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csőke, Sarolta (2006) A drámapedagógia lehetőségei a magyar nyelvtan oktatásában - Helyesejtés és kommunikáció az ötödik és hatodik osztályban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyebnár, Ágnes (2006) Szemantikai struktúrák vizsgálata a 6-8 éves gyermekek szóanyagában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyurita, Katalin (2006) A hiperaktív gyermekek integrált anyanyelvi oktatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hemm, Veronika (2006) Jeles napokhoz fűződő szokások és hiedelmek Eleken. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hevér, Lóránt (2006) Nem és nyelvhasználat : feminin férfibeszéd, maszkulin női beszéd. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Iga, Andrea (2006) Révay I. Erzsébet és Forgách Mária leveleinek nyelvjárástörténeti és szociolingvisztikai szempontú vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Janurik, Boglárka (2006) A Bod-kódex határozószói. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kelemenné Barta, Ágnes Edit (2006) A vogul mesék vonásai és tanításai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Norbert (2006) A birtokos személyragozás és a birtokos névmások használata az északi- és a lulei-számi nyelvben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kristó, Sándor Zsolt (2006) Testrésznevekkel kapcsolatos frazémák kontrasztív vizsgálata a magyar és az orosz nyelvben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kónya, Margit (2006) Diákversek szerkezeti-stiláris elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kósa, Ildikó (2006) A nyelvelsajátítás-elméletek megjelenése az anyanyelvoktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lengvári, Beáta (2006) A 3-4. osztályos tanulók anyanyelvi fejlettségi szintje. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lopocsi, Sára (2006) Keresztnevek névtani vizsgálata egy szolnoki iskolában (1987. és 2005. évi adatok alapján). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lovas, Ilona (2006) Az anyanyelvi kompetencia fejlesztésének lehetősége - Egy alternatíva a kommunikáció tanítására 9. évfolyamon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Markó, Andrea Mária (2006) Anyanyelvi nevelés az ezredforduló általános iskoláiban : a kommunikációs szükségletek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mátyus, Kinga (2006) Gyermek- és felnőtt kettősnyelvűség Mindszenten. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Orsolya (2006) Grice és a relevanciaelmélet fogalmai a középiskolai oktatásban?! (A kommunikációs készségek, képességek és a kommunikációs stratégiák hatékonyságának fejlesztése a 9. évfolyamon). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Novák, Éva (2006) Mesetanítás az alsó tagozatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pap, Viktória (2006) A kereszténység előtti hiedelemvilágunk szavai nálunk és rokon népeknél. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Polgár, Mariann (2006) Változásvizsgálat Szabadszállás nyelvjárásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabolcsi, Valéria (2006) A régi magyar öltözködés szavai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szerletics, Róbert (2006) A 7-9 éves korosztály szemantikai struktúrája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi, Edit (2006) Egy XIX. századi orosházi forrás történeti szociolingvisztikai elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szlanka, Klára (2006) Tankönyvelemzés az új kétszintű érettségi vizsgára való felkészítés szempontjából. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szász, Anikó (2006) A vogul medvekultusz és annak megjelenése Juvan Sesztalov műveiben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szél, Laura (2006) Alzheimer-kór és verbális munkamemória. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szél, Laura (2006) Parafáziák Alzheimer-kóros betegek beszédében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szücs, Márta (2006) Nyelvi sztereotípiák vizsgálata frazeológiai egységekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Talabos, Éva (2006) "Ez az aggregátor blues..." - A repülés szlengjének néhány jellegzetessége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tarr, Tünde Borbála (2006) A tematikus koherencia szerepe a chat-beszélgetésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Katalin Anna (2006) Győri Klára: Kiszáradt az én örömem zöld fája : egy erdélyi naiv önéletírás nyelvészeti elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóthné Faragó, Ilona (2006) Szemantikai struktúrák alakulása a 6-8 éves gyermekek szókincsében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Adrienn (2006) Szőlőművelés, borfeldolgozás és szakszókincse Hejcén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vigyikán, Éva (2006) A helyesírás tanítása "más szemmel" a 12. évfolyamon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vízi, Bernadett (2006) A nyelvi játékok szerepe és hatása a helyesírás fejlesztésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Waszlavszki, Gyöngyi (2006) A sámánhit motívumai a magyar népmesékben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. február 24. 14:47:41 CET.