Item where department "Magyar Nyelvészeti Tanszék" and date of item 2004

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | F | G | H | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V
Number of items: 45.

A

Agócs, Orsolya (2004) A szövegfajták hatása a módosítószók történeti fejlődésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Almási, Krisztián (2004) A bűnözői szleng. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ambrus, Anikó (2004) Régi magyar betegségnevek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Antalicsné Hajduczky, Judit (2004) Az sms nyelvi sajátosságai és ezek hatása nyelvünkre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

B

Balaton, Edina (2004) A Döbrentei-kódex nyelvezete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Biár, Gabriella (2004) A tankönyvi szövegek vizsgálata az anyanyelvi nevelés fontosságának tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodányi, Ákos (2004) A többszörös topik és az aktiváció viszonya a magyarban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró, Edina (2004) Tulajdonnevek a magyar frazémákban. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Bódog, Alexa (2004) A kommunikáció és az intencionalitás kapcsolata a pragmatikában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

F

Formanek, Anikó (2004) Trágárság és nyelvi agresszió a televízióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

G

Gerháth, Györgyi (2004) Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról. Az összetett mondat és a szöveg határán: a vers szövegnyelvészeti vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gillich, Annamária (2004) Olvasás az ezredfordulón : Hogyan olvasnak „gyermekeink” a XXI. században? BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyenes, Krisztina (2004) Nyelvtörténet a középiskolában (segédanyag összeállítása középiskolai tanároknak). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

H

Horváth, Zsuzsanna (2004) Szexista nyelv-e a magyar? BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kasik, László (2004) A benyomáskeltés sajtónyelvi jelenségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kelemen, Lívia (2004) Vajdasági magyarok nyelvi nehézségei Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Andrea Ágnes (2004) A kreativitás szerepe a szófajok tanításában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kulcsár, Márta (2004) Nyelvtörténet – művelődestörténet : Boldogasszony és a női szerepkör nyelvünkben és kultúránkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kundák, Nikoletta (2004) Két magyar bibliafordítás összehasonlító alaktani vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kónya, István (2004) A versenyhorgászat szó(kincs)tára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

L

Lózsi, Tamás (2004) A graffiti mint szociolektus. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

M

Milánkovics, Tímea (2004) Közmondások szövegbeszerkesztése Mikszáth Kálmán műveiben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nagy, Bertilla (2004) A nyelvjárási tudatosság vizsgálata hódmezővásárhelyi nyelvhasználók körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Ilona (2004) A halászat eszközei Sarkadon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, László (2004) Nyelvi értékítéletek a nem-nyelvészek körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nádasdi, Péter (2004) A vonatkozó szerkezetek vizsgálata az ír, a japán és a magyar nyelvben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

P

Pap, Viktória (2004) Átkok és átkozódások diakrón formái. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér, Viktória (2004) Újjáéledő népművészet : a nemezelés. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

R

Ránki, Sára (2004) Kriminalisztikai nyelvészet - esettanulmányokon keresztül. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rátky, Judit (2004) Szövegértési vizsgálatok rádiós közegben, a Bumeráng című műsor kapcsán. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

S

Schmidt, Tamásné (2004) A jelentésképzés lehetőségei Weöres Sándor gyermekverseiben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Serfőző, Bernadett (2004) Fafaragás napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Simó, Zsófia (2004) Nyüszkölés a feredőn s a nagy viz martyán - nyelvjárástörténeti szövegelemzés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Zsolt (2004) Szerepjátékos szleng. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Ágnes (2004) Germán mintára keletkezett tükörfordítások a magyarban és a finnben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szarvas, Katalin (2004) Ellentétes kötőszók pragmatikai jelölő szerepben a magyarban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szilárd, Balázs (2004) Testi kifejezésekkel kapcsolatos lexikai többértelműségek és a kétszintű konceptuális szemantika. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szőke, Bernadett (2004) A névelő szerkezeti helye a beágyazott NP-t tartalmazó főnévi csoportban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Süle, Márton (2004) SMS-használat mint életkori sajátosság. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sütő, Beáta (2004) Testrészneveket tartalmazó finn és magyar frazeológiai egységek kontrasztív vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

T

Trefil, Rita (2004) A szecessziós színhasználat Juhász Gyula költészetében. A nagyváradi évek (1908-1911). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth-Kovács, Linda (2004) Harmadlagos írásbeliség - Új magyar novella a Nähe-Distanz-kontinuumon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

U

Urbán, Barbara (2004) Dobos Károly 1898-as diáknyelvi szótárának elemzése. A XIX. század végi-XX. század eleji és a mai diáknyelv kapcsolata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

V

Vincze, Veronika (2004) Funkcióigés szerkezetek leírása lexikai függvények segítségével. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vratarics, Petra (2004) Nyelv-kommunikáció disszociáció az autizmusban. Egy autizmussal élő személy nyelvi profilja - esettanulmány. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. november 30. 03:15:04 CET.