Item where department "Magyar Nyelvészeti Tanszék" and date of item 2003

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Z | Á
Number of items: 35.

A

Ambrus, Natália (2003) Sylvester János és Károlyi Gáspár nyelve a Jelenések könyvének nyolcadik része tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

B

Becker, Mária Krisztina (2003) Helyesírási és nyelvtani kérdéseket felvető szókapcsolatok számítógép-felhasználói szemmel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bencze, Mariann (2003) A mondatszerkesztés néhány sajátságának vizsgálata az ozorai nyelvjárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, Andrea (2003) A nyelvi képek Kosztolányi Dezső három regényében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

D

Drávucz, Katalin (2003) Az Internet alkalmazása a középiskolai anyanyelvtanításban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

E

Egész, Tamás (2003) Soproni beszélők értékítéleteihez. Kérdőíves vizsgálat 10-18 éves soproni diákok körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

F

Filvig, Ágnes (2003) Ragadványnevek gyűjtése Kalocsán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

G

Gervain, Judit (2003) Újra a fókuszemelésről: a rezumptív névmások természete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gulyás, Péter (2003) A szójátékok egy lehetséges csoportosítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

H

Hevesi, Andrea (2003) Nyelvi jellegzetességek a magyar - német kétnyelvűek nyelvhasználatában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Homoki, Ágnes (2003) Füzesgyarmat családnevei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

J

Juhász, Ágnes (2003) Verbalizált nonverbális jelek összehasonlító vizsgálata (Sánta Ferenc korai novellái és kései kisregénye alapján). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kiss, Barbara (2003) A székesfehérvári asztalos szakszókincs. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kothencz, Gabriella (2003) A joggyakorlat nyelvezete és a társadalmi státusz összefüggései a magyar boszorkányperekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kása, Anita (2003) Nyelvhasználati vizsgálatok a csépai 10-19 évesek körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kósa, Csilla (2003) Többértelműség a francia nyelvben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kósa, Mónika Erzsébet (2003) Néhány szó a modalitásról. A szükségszerű és a lehetséges fogalma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kósa, Mónika Erzsébet (2003) Néhány szó a modalitásról. A szükségszerű és a lehetséges fogalma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

L

Lengyel, Adrienn (2003) Hogyan lesz a szőlőből bor? : amit a szőlőtermesztésről és a borászatról tudni lehet. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

M

Miháltz, Márton (2003) Szemantikai hasonlóság és számítógépes jelentés-egyértelműsítés: a Random Indexing reprezentációs módszer vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nagy, Andrea Mária (2003) A kommunikációs képességek fejlesztésének lehetőségei az általános iskola 7. osztályában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Katalin (2003) A pragmatika a nyelvleírásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

O

Oberling, Zsanett (2003) A grammatikai metaforák használata Ady lírájában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

P

Pocsuvalszki, Alíz (2003) A kábítószer-fogyasztás szlengje a szegedi egyetemisták és főiskolások körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Puskás, Nikoletta (2003) Néhány mondatszerkesztési sajátosság vizsgálata a szegvári nyelvjárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

R

Rapajka, Gabriella (2003) A reáliafordítás vizsgálata Jókai Mór Egy magyar nábob című regényének két német fordításában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz, Renáta (2003) Kármán József Fanni hagyományai című regényének stilisztikai elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

S

Schilling, Márta (2003) A nyelvcsere vizsgálata a dunabogdányi német nemzetiségűek körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Schirm, Anita (2003) Az elidegeníthető és elidegeníthetetlen birtoklás kifejezésmódjainak vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Schirm, Anita (2003) A kérdések szerepe a verbális konfliktusban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sponga, Tünde (2003) Mosó- és tisztítószerek márkaneveinek vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Spóring, Ildikó (2003) A tartalmi önjavítás pragmatikai jelölői a magyarban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Leonóra (2003) Régi bibliafordítások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zentai, Nóra (2003) A mai magyar sportnyelv legfőbb jellemzői. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Á

Ádám, Emese (2003) A mese hatása az óvodás gyermekek beszédfejlődésére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. november 29. 06:40:22 CET.