Item where department "Magyar Nyelvészeti Tanszék" and date of item 2003

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 35.

Ambrus, Natália (2003) Sylvester János és Károlyi Gáspár nyelve a Jelenések könyvének nyolcadik része tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Becker, Mária Krisztina (2003) Helyesírási és nyelvtani kérdéseket felvető szókapcsolatok számítógép-felhasználói szemmel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bencze, Mariann (2003) A mondatszerkesztés néhány sajátságának vizsgálata az ozorai nyelvjárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, Andrea (2003) A nyelvi képek Kosztolányi Dezső három regényében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Drávucz, Katalin (2003) Az Internet alkalmazása a középiskolai anyanyelvtanításban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Egész, Tamás (2003) Soproni beszélők értékítéleteihez. Kérdőíves vizsgálat 10-18 éves soproni diákok körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Filvig, Ágnes (2003) Ragadványnevek gyűjtése Kalocsán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gervain, Judit (2003) Újra a fókuszemelésről: a rezumptív névmások természete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gulyás, Péter (2003) A szójátékok egy lehetséges csoportosítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hevesi, Andrea (2003) Nyelvi jellegzetességek a magyar - német kétnyelvűek nyelvhasználatában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Homoki, Ágnes (2003) Füzesgyarmat családnevei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Ágnes (2003) Verbalizált nonverbális jelek összehasonlító vizsgálata (Sánta Ferenc korai novellái és kései kisregénye alapján). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Barbara (2003) A székesfehérvári asztalos szakszókincs. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kothencz, Gabriella (2003) A joggyakorlat nyelvezete és a társadalmi státusz összefüggései a magyar boszorkányperekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kása, Anita (2003) Nyelvhasználati vizsgálatok a csépai 10-19 évesek körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kósa, Csilla (2003) Többértelműség a francia nyelvben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kósa, Mónika Erzsébet (2003) Néhány szó a modalitásról. A szükségszerű és a lehetséges fogalma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kósa, Mónika Erzsébet (2003) Néhány szó a modalitásról. A szükségszerű és a lehetséges fogalma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lengyel, Adrienn (2003) Hogyan lesz a szőlőből bor? : amit a szőlőtermesztésről és a borászatról tudni lehet. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Miháltz, Márton (2003) Szemantikai hasonlóság és számítógépes jelentés-egyértelműsítés: a Random Indexing reprezentációs módszer vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Andrea Mária (2003) A kommunikációs képességek fejlesztésének lehetőségei az általános iskola 7. osztályában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Katalin (2003) A pragmatika a nyelvleírásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Oberling, Zsanett (2003) A grammatikai metaforák használata Ady lírájában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pocsuvalszki, Alíz (2003) A kábítószer-fogyasztás szlengje a szegedi egyetemisták és főiskolások körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Puskás, Nikoletta (2003) Néhány mondatszerkesztési sajátosság vizsgálata a szegvári nyelvjárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rapajka, Gabriella (2003) A reáliafordítás vizsgálata Jókai Mór Egy magyar nábob című regényének két német fordításában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz, Renáta (2003) Kármán József Fanni hagyományai című regényének stilisztikai elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Schilling, Márta (2003) A nyelvcsere vizsgálata a dunabogdányi német nemzetiségűek körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Schirm, Anita (2003) Az elidegeníthető és elidegeníthetetlen birtoklás kifejezésmódjainak vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Schirm, Anita (2003) A kérdések szerepe a verbális konfliktusban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sponga, Tünde (2003) Mosó- és tisztítószerek márkaneveinek vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Spóring, Ildikó (2003) A tartalmi önjavítás pragmatikai jelölői a magyarban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Leonóra (2003) Régi bibliafordítások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zentai, Nóra (2003) A mai magyar sportnyelv legfőbb jellemzői. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ádám, Emese (2003) A mese hatása az óvodás gyermekek beszédfejlődésére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. február 28. 08:10:53 CET.