Item where department "Magyar Nyelvészeti Tanszék" and date of item 2001

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | Z
Number of items: 44.

B

Barta, Ágnes Edit (2001) A mézeskalácsosság, avagy hogyan jut a csemege a pultra (Történeti megvilágítás, megelőző feladatok, különböző eljárások). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Biliczné Szabó, Gyöngyi (2001) Vizsgálatok a középiskolások szlengjének körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Birkás, Ágnes (2001) Értelmi fogyatékosságot, szellemi gyengeséget kifejező szavaink a nyelvtörténet tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bánfi, Rita (2001) Az idegenszó-használat változása egy napilap tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

C

Csótó, Edit (2001) Magyar halaink és a halászat eredete nyelvtörténeti és művelődéstörténeti szempontból. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

D

Dálnoki, Dominika (2001) A téri kifejezések fejlődése - Összehasonlító vizsgálat egészséges és értelmi fogyatékos gyerekek körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

F

Fekete, Andrea (2001) Radnóti Miklós hasonlatainak rendszerezése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Judit (2001) Jelzős szószerkezetek gyakorisági vizsgálata diakronikus összevetésben két heti- és egy napilap írásai alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Gabriella (2001) Kreatív feladatok tizenéveseknek a kommunikációs készségek fejlesztéséhez. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Éva (2001) Grammatikai metaforák Babits Mihály lírai alkotásaiban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fűköh, Borbála (2001) Arany János: Vörös Rébék. A ballada szövegszerkezeti vizsgálata - különös tekintettel az aktuális tagolásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

G

Gáspár, Anikó (2001) Polgárdi földrajzi nevei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

H

Hegedüs, Nóra (2001) Nemes Nagy Ágnes jelzős szintagmáinak szerkezettípusai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Eszter (2001) Fegyverneveink történeti, etimológiai vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

J

Jelasity, Márk (2001) A Framework for Modeling Non-Supervised Learning of Phonemes from Acoustic Input. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Ágnes (2001) A nonverbális jelek verbalizálása Sánta Ferenc novellái alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kalcsó, Gyula (2001) Szólások és közmondások Arany János verses epikájában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kazy, Eszter (2001) Női magazinok, férfi magazinok, avagy hogyan formálhatnak bennünket a folyóiratok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Krevenka, Enikő (2001) Nőkre, lányokra, asszonyokra vonatkozó frazeológiai egységek kontrasztív vizsgálata a magyar és az angol nyelvben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kóródi, Andrea (2001) Szólások és közmondások szövegbe szerkesztésének vizsgálata Pázmány Péter műveiben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kövesdiné Darabos, Katalin (2001) Összefüggések a szövegértés, a nyelvhasználat és az iskolai siker között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

L

Laczkó, Erzsébet (2001) Szere(tte)ssük meg a magyartanítás mostohagyerekét! (A helyesírási készség fejlesztése). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

M

Makovics, Erzsébet (2001) Kosztolányi Dezső jelzős szintagmáinak szerkezettípusai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Móser, Anna (2001) Szinonimitás a Judit könyvének különböző magyar nyelvű fordításaiban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Müller, Helga (2001) Az idegen szavak helyesírása az AkH. 1922. és a korabeli sajtó írásgyakorlatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nagy, Tünde Edit (2001) Magyar-sumer kapcsolatok? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nicoara, Anita (2001) A sajátos jelentéstartalmú mellékmondatok kötőszavainak vizsgálata a Müncheni Kódexben és a Vizsolyi Bibliában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nánai, Mária (2001) A szíjgyártó mesterség. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

P

Petroly, Pálma (2001) Köztük élünk - Gyula város intézménynevei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér, Viktória (2001) Mozdulat. Szó. Díszlet. Kosztolányi Dezső: A hegedű elbeszélésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Péter, Darinka (2001) Szinonim szólások és közmondások a magyar nyelvben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

R

Rácz, Erika (2001) A modalitás fogalmának megközelítése a mondat és a szöveg felől. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

S

Seres, Judit (2001) Az érzelmi világ tükröződése a nonverbális elemekben. Csáth Géza: A kályha. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szalai, Péter (2001) Komikum és nyelv. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szlávikné Mári, Zsuzsanna (2001) A diglosszia és kétnyelvűség vizsgálata beszédhelyzetekben a méhkeréki román nemzetiség körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

T

Török, Tímea (2001) „Nagyanyáink öröksége" : a kalocsai hímzés és viseletdarabok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

V

Vas, Adrienn (2001) Az erza-mordvin névszók predikatív ragozásának elméleti kérdései (összevetve a magyar nem igei típusú állítmány kérdéseivel). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vas, Adrienn (2001) Állatnevek a magyar és az erza-mordvin közmondásokban és szólásokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vigh, Krisztina (2001) Gyermek szavunk és szinonimáinak nyelvtörténeti vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Viola, Ibolya (2001) József Attila jelzős szintagmáinak szerkezettípusai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Viskovits, Réka (2001) A boszorkányságról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Visogradszka, Ina (2001) A magyar és a bolgár szókezdet összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vörös, Emese (2001) Ipolyvisk és Százd földrajzi nevei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zsellér, Ágnes (2001) A nonverbális jelek összetett világa Kaffka Margit Színek és évek című regényében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. november 30. 03:17:00 CET.