Item where department "Magyar Nyelvészeti Tanszék" and date of item 1999

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 31.

Bezdán, Katalin Erika (1999) A táji jelenségek vizsgálata a 14 és 17 évesek beszélt nyelvében Kunszentmiklóson. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodor, Beatrix (1999) Hagyományos dohánytermesztés és szókincse Kerekegyházán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bánfi, Viktória (1999) A denominális nomenképzők Flaubert: Madame Bovary című regényének magyar fordításában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Detrich, Zsófia (1999) Zichy Mihály és Káss János illusztrációi Madách Imre: Az ember tragédiája című művéhez. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dömel, Orsolya (1999) Nem domesztikált (nem háziasított) állatok nevét tartalmazó frazeologizmusok a magyar és az orosz nyelvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Geretovszky , Andrea (1999) Vadállatok neveit tartalmazó frazeológiai egységek kontrasztív vizsgálata a magyar és az angol nyelvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gonda, Rita (1999) Az ifjúsági- és a reklámnyelv kapcsolatrendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Guttyán , Tímea (1999) Régi közmondásaink mára kihalt, illetve megváltozott jelentésű szavai a Szarvas Gábor-Simonyi Zsigmond-féle Magyar Nyelvtörténeti Szótár példaanyaga alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hodák, Ágnes (1999) Szegedi templomok Szűz Mária ábrázolásainak története. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Juhász, Viktória (1999) A nyelv jelentősége a tömegkommunikációban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Járási, Anikó (1999) A magyar szóvégi -ó kialakulása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kamarási , Erika (1999) A népi juhászat és szakszókincse Kunszentmiklóson. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kanyó, Anna (1999) Férjek, feleségek, anyósok - A két nem viszonyával kapcsolatos viccek vizsgálata pszichológiai és nyelvészeti szempontból. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Etelka (1999) Az Izsáki Sárfehér Napok múltja. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Komáromi, Andrea (1999) Csanádpalota földrajzi nevei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Köböl, Noémi (1999) „Minek nevezzelek?" : Utónévadási szokások Kunágota községben 1970-1980 között. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lasica, Marta (1999) Egy konkrét fogalom megnevezési (indíték)típusai a magyar és a szlovák nyelvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lendvai, Emese (1999) A színnevekkel kapcsolatos frazeológiai egységek összehasonlítása a magyar és német nyelvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Anita (1999) A népi halászat és szakszókincse Csongrád városában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Móró, Krisztina (1999) Teljesség felé jelentésének teljessége felé. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nemes, Mária (1999) Fazekasmesterség Kárászon. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nemesi, Attila László (1999) Benyomáskeltő stratégiák és főbb nyelvi eszközeik a mai magyar nyelvhasználatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nochta , Viktória (1999) A diglosszia és kétnyelvűség vizsgálata beszédhelyzetekben a móri német nemzetiség körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nyíri, Attila (1999) Új magyar frazeológiai szótár A-C. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Petrekanics, Mariann (1999) Modalitás-vizsgálat az összetett mondatokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sinkovics, Balázs (1999) A magyar-török nyelvcsere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Süle, Margit (1999) A szántás-vetés ismeretanyaga és szakszókincs Orosházán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tandari, Rózsa (1999) Mária a középkorban : nyelvi és szociokulturális vizsgálódások néhány kódexrészlet alapján. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, Orsolya (1999) A négy nyelvelsajátítás - elmélet az anyanyelvoktatásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Török, Gyöngyvér (1999) A mellérendelő kötőszók használatának szociolingvisztikai összefüggései szaknyelvi szövegekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vindeczker , Erika (1999) Lexikai egységek remotivációja a reklámnyelvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. február 28. 23:43:34 CET.