Item where department "Magyar Nyelvészeti Tanszék" and date of item 1983

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 41.

Balogh, Lajos (1983) Egy népi önéletíró stílusának összetevői (Tamási Gáspár: Vadon nőtt gyöngyvirág). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balázs, Ibolya (1983) Lexémáink szerkesztettsége egy szegedi regionális köznyelvi szövegben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barzsa, Emma (1983) Hasonlóságon alapuló névátvitel a történeti-etimológiai szótár alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bernd, Harms (1983) A magyar nyelv elsajátításának fázisai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bányai, Sándor (1983) Szintaktikai és szemantikai viszonyok változásai a szövegtömörítés során. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dévényi, Levente (1983) A mozgásmódot és a helyváltoztatást jelölő igék a magyar és a francia nyelvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dömény, Marianna (1983) A szerkesztettségi hiányosság főbb esetei. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkas, Andrea (1983) Lexémáink szerkesztettsége a jogi nyelvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Zsuzsanna (1983) A Margit-legenda nyelvi elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fityus, Erika (1983) Szóhangulatváltozás és jelentéstani módosulások vizsgálata MÁRK evangéliumának három korszakból származó fordítása alapján. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Forgács, Tamás (1983) Mondattörténeti vizsgálódások nyelvemlékes szövegek alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Forgácsné Drahota-Szabó, Erzsébet (1983) Szólások és közmondások vizsgálata Heltai Gáspár műveiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Földi, László (1983) A szóképzés a mai magyar nyelvben : a műveltető képzők. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hajdú, Hanna (1983) Babits Mihály Fortissimo című versének nyelvi-stilisztikai elemzése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hamar, Zita (1983) Igemódok és igeidők a XVI. században a Vizsolyi Biblia néhány fejezetének statisztikai elemzése tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ilisz, Judit (1983) Alkoholisták vizsgálata nyelvi tesztekkel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jakó, Gyöngyi (1983) Kétféle szabályszerűség a nyelvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kadlicskó, Erzsébet (1983) Az igenevek és igeneves szerkezetek vizsgálata a hatvani regionális köznyelvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kunstár, Erzsébet (1983) A szólások és közmondások funkcionális-stilisztikai vizsgálata (Móra Ferenc: Ének a búzamezőkről c. regény alapján). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Magyar, Lászlóné (1983) Bibliai eredetű szólások és közmondások Móricz Zsigmond műveiben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Makráné Bátyity, Éva (1983) Nagy Lajos Pincenapló : stilisztikai elemzés. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Medvegyné Skorka, Anna (1983) Fejezetek a magyar halászat könyvéből. A halnevek a magyar halászat szókincsében a magyarság őskorától napjainkig. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mórocz, Károly (1983) Óvodáskorú gyermekek szókincsének vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Zsuzsanna (1983) Károly Gáspár és Káldi György Biblia-fordításának összehasonlító vizsgálatából. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Novák, Katalin (1983) A vonatkozó névmások használatáról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Lajos (1983) Tömörkény István Subavásár című novellájának stilisztikai elemzése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Orkonyi, Enikő (1983) Az interjú gondolati stratégiája. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rauh, Judit (1983) "A remény, a bizakodás úti-jegyzetei ezek" (Illyés Gyula) (Stilisztikai elemzés Illyés Gyula Honfoglalók között című művéről). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Seleszt, Tünde (1983) Kapcsoló szerepű közös elemek egy Illyés-esszében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sima, Mihályné (1983) Hajós község története és személyneveinek vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szolga, Sándor (1983) A nem-verbális kommunikáció empirikus megfigyelése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs, László (1983) Személynevek változása Szatymazon 1960-80 között (Hagyományőrzés és a falu változó társadalma). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sápi, Tiborné (1983) Szómagyarázatok az általános iskolai irodalom tankönyv ötödik osztályának anyagához. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sárik, Pál (1983) Fókuszképzés az orosz egyszerű mondatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Józsefné (1983) A nyelvi humor eszközei Tamási Áron: Ábel a rengetegben című művében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, Károly (1983) A névszói tárgyrag előhangzójának néhány fonetikai, nyelvtörténeti és nyelvhelyességi kérdése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóthné Sarkadi, Edit (1983) A korfestés nyelvi eszközei Moldova György: Negyven prédikátor című művében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Töreki, Erika (1983) Szövegvizsgálatok párhuzamos nyelvemlékek alapján szóhangulatváltozás és jelentéstani módosulások vizsgálata Máté evangéliumának két korszakból származó fordítása alapján. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga, Magdolna (1983) Kísérlet a magyar és lengyel főnévi igenév mondattani használatának felvázolására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Margit (1983) A mellérendelt és az alárendelt mondatok gyakoriságának vizsgálata Csépa nyelvjárásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsigri, Józsefné (1983) A bognármesterség és szakszókincse (tiszaföldvári gyűjtés alapján). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

This list was generated on 2024. február 24. 13:27:02 CET.