Item where department "Magyar Nyelvészeti Tanszék" and date of item 1969

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | G | H | K | M | N | O | S | T | U | Z | Ó
Number of items: 27.

A

Antal, Mária (1969) Szabó Lőrinc szinesztéziái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

B

Balló, Ilona (1969) A névszói, névszói-igei állítmányok Ady Endre költészetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Cs. Szabó, László (1969) Gyoma földrajzi nevei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csikós, Mária (1969) Ady Endre archaizmusai (Régies ige- és névszótövek Ady költészetében). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csoknyai, Vilma (1969) A mindennapi élet kifejezései a XVI. század elején a Nagyszombati-kódex alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csöme, Lajosné (1969) Juhász Gyula kérdő mondatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Gelencsér , Gézáné (1969) Nyergesújfalu és környéke irodalmi, és művészeti hagyományai és felhasználása gimnáziumi irodalomtanításban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Géczi, Éva (1969) Szentes földrajzi nevei (belterület). Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Hahn, Katalin (1969) Az archaizmusok Jókai Mór Rab Ráby című regényében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Harmat, Frigyesné (1969) Az anyanyelv iskolai tanításának néhány módszertani problémája a Russzkij jazik v skole cimű folyóirat 1967/68. évfolyama tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Kiss, Sándorné (1969) Szinesztéziák Szabó Lőrinc verseiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Korondy, Zsuzsanna (1969) Ady Endre egyéni szóképzései és szóösszetételei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kristó Gyuláné Fábián, Dr. Ilona (1969) A határozott névelő története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kókány, Mária (1969) Azonos tartalmi szövegrészek nyelvi elemzése a Müncheni Kódex, a Jordánszky-kódex, Pesti és Sylvester Novum Testamentumának János VI. fejezete alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Makra, Mária (1969) Ady Endre költészetének alaktani sajátosságai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy, Sándor (1969) Az anyanyelv és irodalom iskolai tanításának főbb problémái és tapasztalatai az NDK-ban - a Deutschunterricht 1967-69-es füzetei alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Sarolta (1969) Wathay Ferenc önéletírásának szójegyzéke. Masters, József Attila Tudományegyetem.

O

Opauszky Mihályné Kovács, Margit (1969) Balassi Bálint költeményei szókincsének elemzése jelentéstani szempontból. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Szabó, László (1969) Gyoma nagyközség bel- és külterületi földrajzi nevei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szefcsik, Etelka (1969) Igevonzatok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Tolnai Józsefné Iványi, Ildikó (1969) Átmeneti kategóriák, kettős és hármas szófajúság. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Turjay, Valéria (1969) Szólások Mikes Kelemen Törökországi leveleiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Török, Ilona (1969) Archaizálás a Rab Rábyban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

U

Ugranyecz, Gyula (1969) Illyés Gyula minőségjelzőinek vizsgálata három elbeszélő költeményben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zeke, Ildikó Zsuzsanna (1969) Pásztói nyelvjárási szövegek szójegyzékkel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Záhonyi Ákosné Rádai, Dr. Márta (1969) Archaizmusok Móricz Erdélyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ó

Ódry, Melinda (1969) A műveltető igék jelentésárnyalatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. november 30. 03:39:52 CET.