Item where department "Könyvtártudományi Tanszék" and date of item 2003

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | S | T | U | V | Z | Á | Ó
Number of items: 83.

A

Asztalos Noémi Erzsébet (2003) Harry Potter különböző korosztályonkénti elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

B

Balatoni Andrea (2003) Keresőrendszerek és problematikájuk. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh Dorottya (2003) Egy történelemtudományi szakfolyóirat, a Századok hivatkozásainak elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Battancs Erika (2003) Radiológia az Interneten; avagy segítheti-e a könyvtáros információival az MR-képalkotást? MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bene Zoltán (2003) 10-13 éves nagykátai gyerekek olvasási szokásai és olvasmányai - az olvasóvá nevelés lehetőségei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Berkes Hajnalka (2003) Egy történelmi forrás HTML alapú feldolgozási lehetősége Lónyai Menyhért politikai naplója (1861. január 1.-1861. május 10.). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Berényi Zita (2003) Hódmezővásárhelyi fazekasság - szakirodalmi kalauz. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bitó Zsuzsa (2003) Oracle alapú adatbázis adatainak kezelése MS Accessben, ODBC kapcsolattal. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Borbély János (2003) Pillangó 2.0 - website a gyulai prostitúció történetéről. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bubonyicz Andrea (2003) A digitális könyvtárak világa. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bán Magdolna (2003) A Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtárának régi magyar könyveinek számítógépes feldolgozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bánná Biró Hajnalka (2003) A Tázlári ÁMK Könytárának számítógépes előkészülete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

C

Csáki Zoltán (2003) A levéltárak, múzeumok és könyvtárak informatikai együttműködése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czigle Beáta (2003) Debreceni Szemle 1993-2002. - repertórium. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

D

Danczik Edit (2003) Matematikai adatbázis az Interneten - válogatott feladatok a Geometriai feladatok gyűjteményéből. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dományházi Edit (2003) A Kolozsvári Unitárius Kollégium 17. századi tanrendjének rekonstruálási kísérlete kéziratos források alapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

D’ Angelo Róbert (2003) A Teaching Library project előzményei, felhasználása és alkalmazása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

E

Esztergályos Dóra (2003) VRML. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

F

Fülöp Orsolya (2003) Női mesealakok az európai és magyarországi népmese-irodalomban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

G

Gavenda Gabriella (2003) Ex libris-élet Szegeden az ötvenes évektől napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

H

Hoffer Tamás (2003) A pálos rend művelődéstörténeti jelentősége, könyves kultúrája a középkori Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hódi Teréz (2003) Kereszténység a magyar Interneten. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

J

Jámbrik Attiláné (2003) A Kritika repertóriuma 1987-1989. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

K

Király Andrea (2003) Gyors internetes tájékozódás a világ eseményeiről a globális információs társadalomban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Gabriella (2003) Internetezők olvasási és könyvtárlátogatási szokásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kissné Herczeg Anikó (2003) Könnyü László hagyatéka Tamásiban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsisné Benkő Beáta (2003) Munkácsy Mihály Általános Művelődési Központ honlap. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Etelka (2003) Maradunk-e a „Gutenberg-galaxisban”? : helyzetfelmérés, helyzetelemzés olvasásról, szabadidőről három iskola 6. osztályában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kriskó Szilvia (2003) A George integált könyvtári programrendszer bemutatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kádár Imréné (2003) Dévaványai Olvasókörök története. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kármán Pálné (2003) A Nagykátai Újság repertóriuma 1989-1993. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kúsz Katalin (2003) Az Apafi-család könyvtárai 1671-1725. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

L

Lipák Andrea (2003) Magyar és magyar származású Nobel-díjasok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Légrády Andor (2003) Kalocsa nyomdászata 1765-1812. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

M

Magicz Mária (2003) Multimédia az oktatásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Markovics Éva (2003) Az emberiség elleni bűncselekményekről szóló cikkek a Zsaru rendőrségi magazin 1993-1994 között megjelent számaiban - repertórium. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Matuska Ágota (2003) Elektronikus könyvtári információforrások a magyar irodalom tanításához. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnárné Beke Tímea (2003) A Szirén mint iskolai, kiskönyvtári, könyvtári integrált rendszer. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnárné Pető Beáta (2003) A Szarvasi Krónika : művelődéstörténeti és közművelődési folyóirat repertóriuma 1988-2002. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ménesi Gábor (2003) Hódmezővásárhely és környéke életével kapcsolatos cikkek a Csongrád Megyei Hírlap 1962 és 1963 között megjelent számaiban - repertórium. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros Ildikó (2003) Orpheusz alvilágjárása — Krisztus pokolra szállása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros Márta (2003) A 16-18. századi felsőoktatás promóciós eljárásainak könyvészeti vonatkozásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nagy Anita (2003) Az otthoni Internet-használat. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Bertilla (2003) A hódmezővásárhelyi Visszhang Utcai Olvasókör története 1870-től 2002-ig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Nánainé Takács Mária (2003) Szakirodalmi kalauz és bibliográfia az evangélikus korálokhoz. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh Gábor (2003) Padányi Bíró Márton veszprémi püspök könyvtára. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh Judit (2003) A Tridentium után megújult katolicizmus a könyves kultúra tükrében Magyarországon 1580-1640. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

P

Papp Andrea (2003) Az Egri Főegyházmegyei Könyvtár liber gradualis gyűjteménye. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp Éva (2003) Könyvtár és/vagy számítógép. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pataki Gáborné (2003) Új eszközök a tájékoztatásban: multimédia, CD-ROM és az online referensz. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pintérné Horváth Anikó (2003) A Szentesi Városi Gyermekkönyvtár honlapja. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Polyák Ferencné (2003) Az országos Idegennyelvű Könyvtár története. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Porkoláb Annamária (2003) Régi nyomtatott dokumentumok digitalizálása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Puskás Nikoletta (2003) A szecesszió művészete mint virtuális kiállítás anyaga. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

S

Solymosi Katinka (2003) Népnevelés és propaganda az 50-es évek ajánló bibliográfiáinak tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Somogyi Zsuzsa (2003) Könyvtár és Internet. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Eszter (2003) Az elektronikus Paprika - A SZTE JGYTFK Francia Nyelv és Irodalom Tanszékének francia nyelvű folyóirata az Interneten. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szeifertné Balázs Ildikó (2003) A Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár Finnugor Gyűjtemény internetes katalógusa. MA/MSc, Szegedi Orvostudományi Egyetem.

Szepesi Judit (2003) A Jövendő : a folyóirat digitalizálása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szántóné Izsa Melinda (2003) A 19. században és a századfordulón induló nagykanizsai nyomdák az első világháborúig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sándor József (2003) Az információbróker és szakmai környezete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sáringerné Szabó Ildikó (2003) Macromedia Flash 5. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

T

Tarr Veronika (2003) Könyves kultúra a felvilágosodás kori Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Attila (2003) Az olvasókörök múltja jelene és jövője. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Kornélia (2003) Felhasználók képzése a Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Karán az információs társadalom küszöbén. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Zita (2003) A könyvtári digitalizálás elmélete és gyakorlata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóthpál Erzsébet (2003) Otthoni internetezés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Túri Irén (2003) Ajánló bibliográfia személyügyi szervezők számára. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Túri Ágnes (2003) A Délmagyarország és az irodalom kapcsolata 1910 és 1940 között. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

U

Ugri Orsolya (2003) Gyermekkeresők - nemzetközi körkép. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Urbán Péterné (2003) Antonio Stradivari élete és munkássága. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

V

Valánszki Adrienn (2003) A diósgyőri vár - elektronikus dokumentum. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Szabolcs (2003) Hódmezővásárhely és környékének életével kapcsolatos cikkek a Csongrád Megyei Hírlap 1964 és 1965 júniusa között megjelent számaiban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Velladics Barbara (2003) Az információáramlás törvényszerűségei és az információs csatornák. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vinnai Gabriella (2003) A II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár helytörténeti gyűjteményének honlapja. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vágvölgyiné Rostás Mónika (2003) Mesék, meseregények, boszorkányok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vász Margit Ágnes (2003) A közlekedési bűncselekményekről szóló cikkek a Zsaru magazin 1998-2002 között megjelent számaiban - Repertórium. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Végh Ibolya (2003) AMICUS és CORVINA - integrált könyvtári rendszerek online katalógusai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vócsa Szilvia (2003) Teleházak az Ormánságban tegnap, holnap és ma. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zsibrita Edit (2003) Magyarország és a könyvtári számítógépesítés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsivicz Anikó (2003) Külföldi Teleházak és a Távmunka az információ szolgáltatás rendszerében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Á

Ábrahám Vera (2003) Zsidó temetők Somogy megyében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ó

Ónodi Barbara (2003) A távmunka, mint új típusú foglalkoztatási módszer. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. április 19. 23:26:48 CEST.