Item where department "Könyvtártudományi Tanszék" and date of item 2003

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | S | T | U | V | Z | Á | Ó
Number of items: 83.

A

Asztalos, Noémi Erzsébet (2003) Harry Potter különböző korosztályonkénti elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

B

Balatoni, Andrea (2003) Keresőrendszerek és problematikájuk. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Dorottya (2003) Egy történelemtudományi szakfolyóirat, a Századok hivatkozásainak elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Battancs, Erika (2003) Radiológia az Interneten; avagy segítheti-e a könyvtáros információival az MR-képalkotást? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bene, Zoltán (2003) 10-13 éves nagykátai gyerekek olvasási szokásai és olvasmányai - az olvasóvá nevelés lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berkes, Hajnalka (2003) Egy történelmi forrás HTML alapú feldolgozási lehetősége Lónyai Menyhért politikai naplója (1861. január 1.-1861. május 10.). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berényi, Zita (2003) Hódmezővásárhelyi fazekasság - szakirodalmi kalauz. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bitó, Zsuzsa (2003) Oracle alapú adatbázis adatainak kezelése MS Accessben, ODBC kapcsolattal. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borbély, János (2003) Pillangó 2.0 - website a gyulai prostitúció történetéről. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bubonyicz, Andrea (2003) A digitális könyvtárak világa. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bán, Magdolna (2003) A Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtárának régi magyar könyveinek számítógépes feldolgozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bánná Biró, Hajnalka (2003) A Tázlári ÁMK Könytárának számítógépes előkészülete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

C

Csáki, Zoltán (2003) A levéltárak, múzeumok és könyvtárak informatikai együttműködése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czigle, Beáta (2003) Debreceni Szemle 1993-2002. - repertórium. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

D

Danczik, Edit (2003) Matematikai adatbázis az Interneten - válogatott feladatok a Geometriai feladatok gyűjteményéből. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dományházi, Edit (2003) A Kolozsvári Unitárius Kollégium 17. századi tanrendjének rekonstruálási kísérlete kéziratos források alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

D’ Angelo, Róbert (2003) A Teaching Library project előzményei, felhasználása és alkalmazása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

E

Esztergályos, Dóra (2003) VRML. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

F

Fülöp, Orsolya (2003) Női mesealakok az európai és magyarországi népmese-irodalomban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

G

Gavenda, Gabriella (2003) Ex libris-élet Szegeden az ötvenes évektől napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

H

Hoffer, Tamás (2003) A pálos rend művelődéstörténeti jelentősége, könyves kultúrája a középkori Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hódi, Teréz (2003) Kereszténység a magyar Interneten. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

J

Jámbrik, Attiláné (2003) A Kritika repertóriuma 1987-1989. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

K

Király, Andrea (2003) Gyors internetes tájékozódás a világ eseményeiről a globális információs társadalomban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Gabriella (2003) Internetezők olvasási és könyvtárlátogatási szokásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kissné Herczeg, Anikó (2003) Könnyü László hagyatéka Tamásiban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsisné Benkő, Beáta (2003) Munkácsy Mihály Általános Művelődési Központ honlap. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Etelka (2003) Maradunk-e a „Gutenberg-galaxisban”? : helyzetfelmérés, helyzetelemzés olvasásról, szabadidőről három iskola 6. osztályában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kriskó, Szilvia (2003) A George integált könyvtári programrendszer bemutatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kádár, Imréné (2003) Dévaványai Olvasókörök története. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kármán, Pálné (2003) A Nagykátai Újság repertóriuma 1989-1993. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kúsz, Katalin (2003) Az Apafi-család könyvtárai 1671-1725. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

L

Lipák, Andrea (2003) Magyar és magyar származású Nobel-díjasok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Légrády, Andor (2003) Kalocsa nyomdászata 1765-1812. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

M

Magicz, Mária (2003) Multimédia az oktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Markovics, Éva (2003) Az emberiség elleni bűncselekményekről szóló cikkek a Zsaru rendőrségi magazin 1993-1994 között megjelent számaiban - repertórium. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Matuska, Ágota (2003) Elektronikus könyvtári információforrások a magyar irodalom tanításához. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnárné Beke, Tímea (2003) A Szirén mint iskolai, kiskönyvtári, könyvtári integrált rendszer. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnárné Pető, Beáta (2003) A Szarvasi Krónika : művelődéstörténeti és közművelődési folyóirat repertóriuma 1988-2002. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ménesi, Gábor (2003) Hódmezővásárhely és környéke életével kapcsolatos cikkek a Csongrád Megyei Hírlap 1962 és 1963 között megjelent számaiban - repertórium. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Ildikó (2003) Orpheusz alvilágjárása — Krisztus pokolra szállása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Márta (2003) A 16-18. századi felsőoktatás promóciós eljárásainak könyvészeti vonatkozásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nagy, Anita (2003) Az otthoni Internet-használat. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Bertilla (2003) A hódmezővásárhelyi Visszhang Utcai Olvasókör története 1870-től 2002-ig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nánainé Takács, Dr. Mária (2003) Szakirodalmi kalauz és bibliográfia az evangélikus korálokhoz. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Gábor (2003) Padányi Bíró Márton veszprémi püspök könyvtára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Judit (2003) A Tridentium után megújult katolicizmus a könyves kultúra tükrében Magyarországon 1580-1640. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

P

Papp, Andrea (2003) Az Egri Főegyházmegyei Könyvtár liber gradualis gyűjteménye. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Éva (2003) Könyvtár és/vagy számítógép. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pataki, Gáborné (2003) Új eszközök a tájékoztatásban: multimédia, CD-ROM és az online referensz. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pintérné Horváth, Anikó (2003) A Szentesi Városi Gyermekkönyvtár honlapja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Polyák, Ferencné (2003) Az országos Idegennyelvű Könyvtár története. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Porkoláb, Annamária (2003) Régi nyomtatott dokumentumok digitalizálása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Puskás, Nikoletta (2003) A szecesszió művészete mint virtuális kiállítás anyaga. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

S

Solymosi, Katinka (2003) Népnevelés és propaganda az 50-es évek ajánló bibliográfiáinak tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Somogyi, Zsuzsa (2003) Könyvtár és Internet. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Eszter (2003) Az elektronikus Paprika - A SZTE JGYTFK Francia Nyelv és Irodalom Tanszékének francia nyelvű folyóirata az Interneten. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szeifertné Balázs, Ildikó (2003) A Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár Finnugor Gyűjtemény internetes katalógusa. Masters, Szegedi Orvostudományi Egyetem.

Szepesi, Judit (2003) A Jövendő : a folyóirat digitalizálása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szántóné Izsa, Melinda (2003) A 19. században és a századfordulón induló nagykanizsai nyomdák az első világháborúig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sándor, József (2003) Az információbróker és szakmai környezete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sáringerné Szabó, Ildikó (2003) Macromedia Flash 5. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

T

Tarr, Veronika (2003) Könyves kultúra a felvilágosodás kori Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Attila (2003) Az olvasókörök múltja jelene és jövője. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Kornélia (2003) Felhasználók képzése a Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Karán az információs társadalom küszöbén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Zita (2003) A könyvtári digitalizálás elmélete és gyakorlata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóthpál, Erzsébet (2003) Otthoni internetezés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Túri, Irén (2003) Ajánló bibliográfia személyügyi szervezők számára. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Túri, Ágnes (2003) A Délmagyarország és az irodalom kapcsolata 1910 és 1940 között. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

U

Ugri, Orsolya (2003) Gyermekkeresők - nemzetközi körkép. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Urbán, Péterné (2003) Antonio Stradivari élete és munkássága. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

V

Valánszki, Adrienn (2003) A diósgyőri vár - elektronikus dokumentum. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Szabolcs (2003) Hódmezővásárhely és környékének életével kapcsolatos cikkek a Csongrád Megyei Hírlap 1964 és 1965 júniusa között megjelent számaiban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Velladics, Barbara (2003) Az információáramlás törvényszerűségei és az információs csatornák. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vinnai, Gabriella (2003) A II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár helytörténeti gyűjteményének honlapja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vágvölgyiné Rostás, Mónika (2003) Mesék, meseregények, boszorkányok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vász, Margit Ágnes (2003) A közlekedési bűncselekményekről szóló cikkek a Zsaru magazin 1998-2002 között megjelent számaiban - Repertórium. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Végh, Ibolya (2003) AMICUS és CORVINA - integrált könyvtári rendszerek online katalógusai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vócsa, Szilvia (2003) Teleházak az Ormánságban tegnap, holnap és ma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zsibrita, Edit (2003) Magyarország és a könyvtári számítógépesítés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zsivicz, Anikó (2003) Külföldi Teleházak és a Távmunka az információ szolgáltatás rendszerében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Á

Ábrahám, Vera (2003) Zsidó temetők Somogy megyében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ó

Ónodi, Barbara (2003) A távmunka, mint új típusú foglalkoztatási módszer. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2022. szeptember 28. 07:47:34 CEST.