A repozitóriumról

Az Egyetemi Könyvtár CONTENTA repozitóriumai sorában létrehozott Diplomamunka Repozitórium tartalmazza az integrált Szegedi Tudományegyetemen és jogelődjein megvédett és elfogadott szakdolgozatokat (diplomamunkákat).

Az SZTE 2010. évi Tanulmányi és vizsgaszabályzata 18. pontjában úgy rendelkezik, hogy "A szakdolgozati és diplomamunka témák meghatározásának módját, tartalmi követelményeit, az értékelés általános szempontjait, a beadás határidejét a karok határozzák meg és hirdetményben teszik közzé." Ez azt is jelenti, hogy a dolgozatok elnevezése, jellege, kiállítása és kezelése szempontjából a múltban is és a jelenben is eléggé heterogén a feldolgozandó közeg. Ezért projektünkben a "legkisebb közös többszörös elve" alapján olyan megoldást dolgoztunk ki, amely az Egyetem múltbeli és jelenlegi diplomamunkáinak digitális feldolgozására alkalmas.

A "Diplomamunka Repozitórium" két szintű, tartalmazza a dolgozat azonosításához szükséges ún. metadatokat (ki és milyen címen, hol s mikor készítette el, ill. adta be dolgozatát) és tartalmazza a dolgozat teljes szövegű változatát valamilyen elektronikus file-formátumban (általában PDF formában). Míg a metaadatok adatbázisa teljesen nyilvános, bárkinek és bárhonnan kereshető, addig a teljes szövegű tanulmányozás - elsősorban szerzői jogi és plágiumbéli megfontolásokból - az egyetem ill. könyvtára erre a célra kijelölt számítógépeire korlátozott.

A szerző, igazolva magát hozzájuthat saját dolgozatához, ill. ő maga engedélyezheti harmadik félnek a teljes szöveghez való hozzájutást. Ezen szabályokat az egyetem megfelelő szerveivel egyeztetve az egyetemi könyvtár állapítja meg. Ahogy 2012-ben az adatvédelmi biztos fogalmazott, ti. "amennyiben a szakdolgozatot őrző egyetemi könyvtár feltételhez és engedélyhez köti a külsős személyek betekintési jogát, azt a felsőoktatási intézményi autonómiájából fakadó lehetőségként és szabadságként kell értékelni (NAIH-1033-2/2012/V)".

A repozitóriumban lévő állományok egyrészt a régebbi anyagok retrospektív feldolgozásából kerülnek ki. Másrészt pedig a kurrens szakdolgozatok feltöltése is folyamatos, egyes karokkal és a Modulo-val való együttműködés alapján.

Az alábbi karok vesznek részt aktívan a repozitórium bővítésében a kurrens dolgozatok átadásával:
Bölcsészettudományi Kar
Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
Természettudományi és Informatikai Kar

Technikai vagy tartalmi segítséget a következő címen kérhet: contenta@bibl.u-szeged.hu