A repozitóriumról

Az Egyetemi Könyvtár CONTENTA repozitóriumai sorában létrehozott "Diplomamunka Repozitórium" a tervek szerint az integrált Szegedi Tudományegyetemen és jogelődjein megvédett és elfogadott szakdolgozatokat (diplomamunkákat) tartalmazza.
Az SZTE 2010. évi Tanulmányi és vizsgaszabályzata úgy rendelkezik (18. pont), hogy "A szakdolgozati és diplomamunka témák meghatározásának módját, tartalmi követelményeit, az értékelés általános szempontjait, a beadás határidejét a karok határozzák meg és hirdetményben teszik közzé." Ez azt is jelenti, hogy a dolgozatok elnevezése, jellege, kiállítása és kezelése szempontjából a múltban is s a jelenben is eléggé heterogén a feldolgozandó közeg. Ezért projektünkben a "legkisebb közös többszörös elve" alapján olyan megoldást dolgoztunk ki, amely az Egyetem múltbeli és jelenlegi diplomamunkáinak digitális feldolgozására alkalmas.
A "Diplomamunka Repozitórium" két szintű, tartalmazza a dolgozat azonosításához szükséges ún. metadatokat (ki és milyen címen, hol s mikor készítette el, ill. adta be dolgozatát?) és tartalmazza a dolgozat teljes szövegű változatát valamilyen elektronikus file-formátumban (általában PDF formában). Míg a metaadatok adatbázisa teljesen nyilvános, bárkinek és bárhonnan kereshető, addig a teljes szövegű tanulmányozás - elsősorban szerzői jogi és plágiumbéli megfontolásokból - az egyetem ill. könyvtára erre a célra kijelölt számítógépeire korlátozott.
A szerző, igazolva magát hozzájuthat saját dolgozatához, ill. ő maga engedélyezheti harmadik félnek a teljes szöveghez való hozzájutást. Ezen szabályokat az egyetem megfelelő szerveivel egyeztetve az egyetemi könyvtár állapítja meg. Ahogy 2012-ben az adatvédelmi biztos fogalmazott, ti. "amennyiben a szakdolgozatot őrző egyetemi könyvtár feltételhez és engedélyhez köti a külsős személyek betekintési jogát, azt a felsőoktatási intézményi autonómiájából fakadó lehetőségként és szabadságként kell értékelni (NAIH-1033-2/2012/V)"
A repozitóriumban lévő állományok egyelőre nagyobb részben a múltbeli anyagok retrospektív feldolgozásából kerülnek ki. Terveink szerint azonban az adatbázis részévé válik a különféle karokon folyó képzéseknek is, ahova a végzősök dolgozataikat feltöltik, részben a diploma eljárás részeként, részben megőrzés céljából.

Kérjük segítse munkánkat az adatok pontos feltüntetésével ill. visszajelzéseivel!